Tính đến Tháng Ba, phân khu 1-1 zeit River County 1 đã hoàn hiện cơ bản hạ tầng và khu vực bờ kè ven sông (rạch Cống Vinh). Tiếp theo đó, VGSI sẽ tiến hành các giai đoạn chuẩn bị thảm nhựa các tuyến đường nội khu trong dự án và bắt đầu xây dựng công viên cảnh quan dọc ven sông.

Công trường đang chuẩn bị cho giai đoạn thi công thảm nhựa đường cho các tuyến nội khu tại zeit River County 1

Hệ thống bờ kè ven sông đã được hình thành chuẩn bị cho giai đoạn thi công ”công viên quảng trường” sắp tới

Hệ thống thoát nước dần được thi công hoàn thiện tại các tuyến đường dọc bờ sông.